Büro-İş
Üye Ol!
Eğitim-İş
Üye Ol!
Enerji-İş Sendikası
Üye Ol!
Genel Sağlık-İş
Üye Ol!
Kültür Sanat-İş
Üye Ol!
Tapu Çevre Yol-İş Sendikası
Üye Ol!
Tarım Orman-İş
Üye Ol!
Tüm Yerel Sen
Üye Ol!
Ulaşım-İş
Üye Ol!

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALAR VESAYET ALTINA ALINACAK

18 Temmuz 2018 11:23 | 949 kez okundu

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALAR VESAYET ALTINA ALINACAK

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, parlamenter rejimine dayalı hükümet sistemi terk edilmekte, ülke yönetimi ve kuvvetler ayrılığı tek bir kişiye bağlı hale getirmekle birlikte hiçbir denetim mekanizmasının uygulanmadığı yeni bir yönetim sistemine geçilmektedir. Ülkemizde son bir hafta içerisinde art arda çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ve yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Cumhuriyet Rejiminde köklü değişiklikler yapılmaktadır. 

Ülkemizde bugüne kadar yapılan değişikliklerin basit düzenlemeler olmadığını Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak bilmekteyiz.  Çünkü Cumhuriyetin başta Meclis sistemi olmak üzere, tüm kurucu ilkeleri, çağdaş, laik-demokratik, ulusal üniter yapısı ortadan kaldırılarak parlamenter sistem yok edilmektedir. TBMM aşama aşama saraya bağlanmakta Türk ulusunun iradesi tek bir kişiye devredilmektedir.

AKP iktidarı, 24 Haziran seçimlerinden önce OHAL bitecek açıklamaları yapmasına rağmen, çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Meclis’e sunduğu kanun teklifi ile OHAL’i süresiz şekilde uzatmaktadır.

AKP hükümeti ülkemizi OHAL ve KHK’larla yönetmeye devam etmektedir. Yargılama yapılmadan da binlerce kamu işgörenlerinin görevine son verilmeye devam edilmektedir.

Bugüne kadar 7 kez uzatılan OHAL’in kaldıracağının bir aldatmaca olduğu Meclis’e sunulan kanun teklifindeki taslakta açıkça görülmektedir. Çünkü kanun teklifi ile valiye şüpheli gördüğü kişiyi 15 gün şehirden atma, ayrıca toplantı ve gösterileri engelleme yetkisi verilmektedir. Gözaltı süresi 4 güne çıkarılmakta,  kurumlara ihraç için komisyon kurabilmektedir. Tüm şahıs ve kurumlara uygulanan ara buluculuk şartı MİT’e uygulanmadığı gibi MİT bilgi edinme kapsamının dışında bırakılmaktadır. Vali, ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı sınırlayabilecek, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmaları ve toplanmaları engellenmektedir.

Bu yetkiler her ilde fiili bir durum yaratacaktır, her vali istediği düzenlemeyi ve yasağı getirme olanağına kavuşacaktır. Bu anlayışın ve fiilin durumun yaratacağı sistem ülkenin üniter sisteminin parçalanmasına neden olacak daha da ilerisi eyalet sistemini yol açacaktır.

Cumhurbaşkanlığı 5 numaralı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) meslek örgütleri ve sendikalar üzerinde her türlü kontrol yetkisi verilmektedir.

Bu düzenleme ile sendika yöneticilerini görevlerinden uzaklaştırma, meslek örgütleri üzerinden her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisi verilmektedir.  DDK, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşları, meslek örgütlerini ve işçi ve işveren örgütlerini, dernekleri ve vakıfları denetleyebilecek. Kurul denetleyeceği kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açık) hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın isteyebilecek. Denetlenen kuruluşa bu bilgi ve belgeleri istenen yere getirmekle yükümlü olma zorunluluğu getirmektedir.

AKP iktidarının bugüne kadar çıkardığı KHK ve kararnamelerine, DDK’ye verilen bu yetkilerde eklenirse Demokratik Kitle Örgütleri ile sendikaları, muhalif sesleri, işlevsizleştirme ve susturma aracına dönüştürecektir.

“OHAL hukuku” yasalaşmakta, Cumhuriyetimizin demokratik, sosyal bir hukuk devleti niteliği zarar görmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi Atatürk ilke ve devrimleridir. Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ödün vermeyeceğiz.

Kamu işgörenleri olarak; demokratik, barışçıl ve hukuk kuralları çerçevesinde, Atatürk ilkeleri ışığında, emek ve demokrasi mücadelesi yürütmeye, hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Demokrasi ve hukuk dışı her türlü uygulamalara karşı demokratik ve meşru zeminde tüm bileşenlerimizle birlikte mücadele etmeye kararlıyız. 

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Türkiye Cumhuriyetinin, çağdaş, laik, demokratik bir hukuk devleti yolunda ilerlemesini sağlayacak demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz.  OHAL düzenine rağmen kamu işgörenlerinin iş güvencesini ve kazanılmış haklarını sonuna kadar koruyacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yorumlar (0)

Güvenlik * Ad Soyad

Sendikalarımızdan Haberler

 • 1
  LGS’YE GİRECEK OLAN ÇOCUKLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ
  LGS’YE GİRECEK OLAN ÇOCUKLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ
 • 2
  EĞİTİM-İŞ: ÜYEMİZE YAPILAN BASKIYI KABUL ETMİYORUZ
  EĞİTİM-İŞ: ÜYEMİZE YAPILAN BASKIYI KABUL ETMİYORUZ
 • 3
  Bozuk Sağlık Sisteminin Yükü Sağlık Çalışanlarının Sırtındadır
  Bozuk Sağlık Sisteminin Yükü Sağlık Çalışanlarının Sırtındadır
 • 4
  ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİMİZ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI KUTLADI
  ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİMİZ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI KU
 • 5
   BÜRO-İŞ: “BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDEN EMEKÇİNİN HUKUKU” KONFERANSINA KATILDI
  BÜRO-İŞ: “BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDEN EMEKÇİNİN HUKUKU” KONFERANSINA KATIL
 • 6
  ADINDA “ADALET” BULUNAN BAKANLIĞIN YARGIYI SADECE HAKİMLER VE SAVCILARDAN İBARET GÖRMESİ KABUL EDİLEMEZ
  ADINDA “ADALET” BULUNAN BAKANLIĞIN YARGIYI SADECE HAKİMLER VE SAVCILARDAN İBAR
 • 7
  8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ EŞİTLİĞİN VE ÖZGÜRLEŞMENİN ADIDIR!
  8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ EŞİTLİĞİN VE ÖZGÜRLEŞMENİN ADIDIR!
 • 8
  TÜM YEREL SEN ANKARA ŞUBESİ: 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI
  TÜM YEREL SEN ANKARA ŞUBESİ: 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLAD
 • 9
  ÖĞRETİM BİRLİĞİ YASASI LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİMİN TEMİNATIDIR
  ÖĞRETİM BİRLİĞİ YASASI LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİMİN TEMİNATIDIR
 • 10
   ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİMİZ BÜYÜK MADENCİ YÜRÜYÜŞÜNÜN 26. YILDÖNÜMÜNDE ŞEMSİ DENİZER’İ ANDI VE GMİS BAŞKANINA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
  ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİMİZ BÜYÜK MADENCİ YÜRÜYÜŞÜNÜN 26. YILDÖNÜMÜN