Büro-İş
Üye Ol!
Eğitim-İş
Üye Ol!
Enerji-İş Sendikası
Üye Ol!
Genel Sağlık-İş
Üye Ol!
Kültür Sanat-İş
Üye Ol!
Tapu Çevre Yol-İş Sendikası
Üye Ol!
Tarım Orman-İş
Üye Ol!
Tüm Yerel Sen
Üye Ol!
Ulaşım-İş
Üye Ol!

17 Haziran 2017 11:15 | 1720 kez okundu

KAPALI KAPILAR ARKASINDA DEĞİL

ÖZGÜR PAZARLIK, GREV HAKKI VE SERBEST SÖZLEŞME İSTİYORUZ

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Engin Çoğal Başkanlığı’nda 16 Haziran 2017 tarihinde Birleşik Kamu-İş ve Bağlı Sendikalar TİS Toplantısı’nda kamu emekçiler ile memur emeklilerinin 2018-2019 yıllarında alacakları sosyal ve ekonomik haklarının görüşüleceği Ağustos ayı öncesinde bir araya geldi. Toplantıda Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Maksut Balmuk,  Tüm Yerel-Sen Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri Çetin Saygı, Büro-İş Basın Yayın Sekreteri Adnan Okur ve Kültür Sanat-İş Genel Mali Sekreteri Orhan Çınar ve Konfederasyonumuz avukatı Doğan Erkan hazır bulundu.

Kamu emekçilerinin Ağustos ayında yapılan Toplu Sözleşme öncesinde memur ve memur emeklilerinin Ocak-Temmuz 2018 ile Ocak-Temmuz 2019 aylarında alacakları zam oranları kesinleşecektir. 

Toplu Sözleşme için hükümet adına Kamu İşveren Kurulu ile sözde yetkili konfederasyon ülkemizde 3 milyon kamu emekçisi ile 2 milyondan fazla emeklinin iki yılda alacağı 4 ayrı zam oranını belirlemek için masaya oturacaklar. Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, toplu sözleşme görüşmelerinde sadece maaş zamları değil özlük hakları ve sosyal güvenceler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu değiştirilmesinin gündeme gelmesi halinde masayı terk etmesini kırmızı çizgi olarak belirlemektedir. Kamu emekçileri, “kamu personeli reformu” aldatmacasına kanmaması gerektiğini emeğimize, alın terimize sahip çıkma kararlılığı sergilenmesini talep etmektedir. Kamuda çeşitli statülerde çalışan personelin kadro talepleri, 4B ve 4C statüsündeki çalışanların kadro sorunları ile işçi statüsünde çalışanlara memur olmaları önündeki engellerin kaldırılmasını masaya getirilmesini beklemektedir.

-BU DÜZEN KAMU ÇALIŞANLARINI YOKSULLUĞA MAHKÛM ETTİ

-2016-2017 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞMEDE KAMU ÇALIŞANLARI TEK KURUŞ REFAH PAYI ALAMADI. MAAŞ VE AYLIKLARIN YÜZDE 15,6 ARTTIĞI OCAK 2016-MAYIS 2017 ARASINDA ENFLASYON DA YÜZDE 15,2’Yİ BULDU. AYNI DÖNEMDE TÜİK’İN HESAPLADIĞI GIDA FİYATLARI İSE YÜZDE 16,3 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ.

-OHAL KOŞULLARINDA VE YANDAŞ SENDİKALARLA YAPILACAK 2018-2019 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞMEDEN DE KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİNİN HERHANGİ BİR UMUDU BULUNMAMAKTADIR.

-KAMU ÇALIŞANLARI “OHAL KOŞULLARINDA DAYATILACAK TOPLU SÖZLEŞMEYE ŞİMDİDEN HAYIR”  DEMEKTEDİR

Grev yasağı, toplu sözleşme görüşmelerine katılacak sendikaların seçimi, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak birçok kamu çalışanının sendika üyeliğinin yasaklanmış olması, emeklilerin sürece dâhil edilmemesi gibi birçok adaletsizliğin bir arada yaşandığı ve hükümete yandaş sendikalarla yapılan kamu toplu sözleşmeleriyle kamu çalışanları yoksulluğa mahkûm edildi. 2016-2017 yıllarını kapsayan yürürlükteki toplu sözleşmeyle tek kuruşluk refah payı alamayan, kamu çalışanları ve emeklileri,  Ağustos ayında başlayacak 2018-2019 toplu sözleşme görüşmelerinin OHAL dayatması altında yapılmamasını, görüşmeler başlamadan önce OHAL’in kaldırılmasını istemektedir.

Birleşik Kamu-İş ve Bağlı Sendikalar TİS Toplantısı’nda, hükümet ve yandaş sendikalar arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin, kamu çalışanlarını daha da yoksullaşmasına yol açmaktadır. 2015 yılında imzalanan ve 2016 yılı başında yürürlüğe giren toplu sözleşmeyle Ocak 2016-Haziran 2017 döneminde kamu çalışanlarının aylıklarının sadece yüzde 15,6 oranında artmıştır. Ocak 2016– Mayıs 2017 dönemi için TÜİK’in hesapladığı toplam enflasyon (TÜFE) oranının yüzde 15,2 olduğu ortaya çıkmaktadır. Haziran ayında yüzde 1 civarında olması beklenen enflasyon da dikkate alındığında kamu çalışanlarının reel olarak yüzde 1 oranında bir kayıp yaşamaktadır.

KAMU ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI VE KAMUDAN EMEKLİ OLANLARIN AYLIKLARI

 

Maaş ve Aylık Seviyesi (TL)

Artış(%)

 

Aralık 2015

Haziran 2017

En düşük memur maaşı

2.001

2.313

15,6

En yüksek memur maaşı

8.441

9.755

15,6

Ortalama memur maaşı

2.338

2.702

15,6

En düşük memur emeklisi aylığı

1.327

1.534

15,6

Ortalama memur emeklisi aylığı

1.650

1.907

15,6


Temmuz ayında yapılacak zamla sadece yılın ilk altı ayındaki enflasyon kaybı telafi edilmektedir. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin son aylarda yaşanacak enflasyon yükselişiyle de satın alma güçlerinin, dolayısıyla yoksulluklarının  derinleşeceğini ifade etmekteyiz. Çünkü  “Devletin kendi resmi rakamlarına göre Türkiye ekonomisi 2016 yılında yüzde 2,9 büyüdü, 2017 yılı için de yüzde 4,4’lük bir büyüme hedefi bulunmaktadır. Büyüme refah artışı demektir. Geliri hep enflasyonun altında ya da en fazla enflasyon kadar artan kamu çalışanlarının artan refahtan pay alabilmeleri için enflasyonun üzerinde bir gelir artışı yaşamaları gerekmektedir. Eğer devletin büyüme rakamları doğru kabul edilirse pasta büyümekte ama, memurların pastadan aldığı pay küçülmektedir.”

“Bu durumda Birleşmiş Milletler Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 6. Maddesi ve aynı sözleşmenin ‘Çalışma Hakkı’ eki “Genel Hukuki Yükümlülükler” başlıklı 19. Maddesinde açıkça düzenlenen GERİYE GÖTÜRÜCÜ TEDBİR YASAĞI ihlal edilmiş olmaktadır. AKP İKTİDARI, HİÇBİR Uluslararası Yükümlülüğüne uymamaktadır.”

OHAL döneminde kamu çalınanlarının özlük hakları ve iş güvencelerine önemli darbeler vurulmakta, AKP tarafından kamuda önemli görevlere getirilen FETÖ’cülerin yanında, suçlu olduğu kanıtlanmamış, suç isnadı bildirilmemiş ve tek bir delil ileri sürülmemiş pek çok kamu emekçisinin sadece hükümete muhalif olduğu için işine son verilmektedir. 2018-2019 kamu emekçileri adına imzalanacak toplu sözleşmede OHAL koşullarında gidilmemesi gereklidir. Birleşik Kamu-İş gibi on binlerce kamu çalışanını temsil eden gerçek sendikalar, toplu sözleşme masasında olamayacaktır. Ancak OHAL’de olsa taleplerimizi üyelerimizle birlikte alanlarda dile getireceğiz.

Henüz resmi olarak açıklanmamasına rağmen toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarını ağırlıklı olarak hükümet yandaşı konfederasyon temsil edecektir.  Toplu Sözleşme için hükümet adına Kamu İşveren Kurulu ile sözde yetkili konfederasyon masada oturması şu gerekçelerle doğru görmemekteyiz:

“Temmuz 2016 istatistiklerine göre sendika üyesi olabilecek 2.452.450 kamu çalışanından 1 milyon 756 bin 934’ü yani yüzde 71,46’ü herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmaktadır.

Aralık 2016 itibariyle ücret, aylık ve diğer haklar bakımından toplu sözleşme hükümlerinden doğrudan etkilenen TSK mensupları da dâhil 2 milyon 987 bin 519 kamu çalışanı bulunmaktadır. SGK’dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alan 2 milyon 200 bin vatandaşımızın aylıklarında yapılacak artışlar da doğrudan toplu sözleşme masasında belirlenmektedir.   Memurlar ve emeklilerinden oluşan bu 5 milyon 200 bin kişinin aylık ve ücretlerinin yanı sıra, devletin yaptığı sosyal yardım ve benzeri ödemeler de toplu sözleşme masasında belirlenen memur maaş katsayısına endeksli bulunmaktadır.

Bu kadar geniş bir kesimin parasal ve diğer haklarının konuşulduğu toplu sözleşme masasında, sendikaya üye olabilecek kamu çalışanlarının yalnızca %38,9’unu, tüm kamu çalışanlarının yüzde 31’ini, toplu sözleşmeden doğrudan etkilenenlerin en fazla yüzde 18’ini temsil eden konfederasyon neredeyse toplu sözleşme açısından tüm yetkilere sahiptir. Böylesi bir yetki düzenlemesinin meşru olduğunu kimse iddia edemez.”

TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİ ANAYASAYA VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRIDIR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun pek çok maddesinin Anayasa’nın 13., 51., 53. ve 90. Maddelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 87 ve 98 sayılı sözleşmelerine aykırı olduğunu belirtmekteyiz.

Kamu emekçilerinin toplu sözleşme kazanımının, 4688 sayılı yasa ile yandaş sendikalara peşkeş çekildiğini, örgütlenme özgürlüğü ve bağımsız sendikacılık (gerçek sendikacılık) ilkelerinin bu yasa ile sınırlandırmaktadır. ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi Yönetim Kurulu’nun 782 no.lu “ÖZGÜR PAZARLIK HAKKI” ilkesel kararının ihlali niteliği taşımaktadır. Yine ILO’nun 87 sayılı sözleşmesinde ihdas edilen “çalışanların temsilcilerini serbestçe seçme hakkı”nın da aynı yasa ile gasp edilmektedir.

Toplu sözleşme görüşmeleri hakkında  Anayasa Mahkemesi’nin 2013/5447 sayılı kararına şu şekildedir: “AİHM, toplu iş sözleşmesi imzalama hakkının, üyelerinin çıkarlarını sağlama ve korumanın tek yolu olabileceğini göz önünde bulundurmuştur. AİHM bununla ilgili olarak, sendika özgürlüğü ile toplu iş sözleşmesi imzalama özgürlüğü arasındaki organik bağın, Avrupa Sosyal Şartı içerisinde yer alan Bağımsız Uzmanlar Komitesi tarafından değerlendirildiğini belirtmiştir (bkz. Demir ve Baykara /Türkiye)”

Gustafsson / İsveç, Sorensen ve Rasmussen / Danimarka, Akat/Türkiye kararları, kamu çalışanlarının serbest sendikal tercihlerinin önemini vurgulamış, devletin sendikalardan bazılarına ayrımcılık yapmasını yasaklamıştır. Nitekim Anayasa Mahkemesi de 2013/5447 sayılı kararında, kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkını Sözleşme Özgürlüğü kapsamında değerlendirmiştir. Buna rağmen 4688 sayılı yasa Kamu çalışanlarının kendilerini tercih ettikleri sendikaları ile özgür pazarlıkta temsili haklarını yok etmektedir.

Birleşik Kamu İş ve bağlı sendikalar, kendi üyeleri adına toplu sözleşme masasında olma hakkına sahiptir. Bu hakkını er geç elde edecektir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak,  4688 sayılı yasanın uluslararası ve Anayasaya aykırı düzenlemelerinin “özgür pazarlık” ve “serbest sözleşme” ilkelerine uygun grevli toplu sözleşmeli bir şekilde düzenlenmesi ve uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU

TİS AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

 

Yorumlar (0)

Güvenlik * Ad Soyad

Sendikalarımızdan Haberler

 • 1
  LGS’YE GİRECEK OLAN ÇOCUKLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ
  LGS’YE GİRECEK OLAN ÇOCUKLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ
 • 2
  EĞİTİM-İŞ: ÜYEMİZE YAPILAN BASKIYI KABUL ETMİYORUZ
  EĞİTİM-İŞ: ÜYEMİZE YAPILAN BASKIYI KABUL ETMİYORUZ
 • 3
  Bozuk Sağlık Sisteminin Yükü Sağlık Çalışanlarının Sırtındadır
  Bozuk Sağlık Sisteminin Yükü Sağlık Çalışanlarının Sırtındadır
 • 4
  ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİMİZ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI KUTLADI
  ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİMİZ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI KU
 • 5
   BÜRO-İŞ: “BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDEN EMEKÇİNİN HUKUKU” KONFERANSINA KATILDI
  BÜRO-İŞ: “BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDEN EMEKÇİNİN HUKUKU” KONFERANSINA KATIL
 • 6
  ADINDA “ADALET” BULUNAN BAKANLIĞIN YARGIYI SADECE HAKİMLER VE SAVCILARDAN İBARET GÖRMESİ KABUL EDİLEMEZ
  ADINDA “ADALET” BULUNAN BAKANLIĞIN YARGIYI SADECE HAKİMLER VE SAVCILARDAN İBAR
 • 7
  8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ EŞİTLİĞİN VE ÖZGÜRLEŞMENİN ADIDIR!
  8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ EŞİTLİĞİN VE ÖZGÜRLEŞMENİN ADIDIR!
 • 8
  TÜM YEREL SEN ANKARA ŞUBESİ: 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI
  TÜM YEREL SEN ANKARA ŞUBESİ: 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLAD
 • 9
  ÖĞRETİM BİRLİĞİ YASASI LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİMİN TEMİNATIDIR
  ÖĞRETİM BİRLİĞİ YASASI LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİMİN TEMİNATIDIR
 • 10
   ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİMİZ BÜYÜK MADENCİ YÜRÜYÜŞÜNÜN 26. YILDÖNÜMÜNDE ŞEMSİ DENİZER’İ ANDI VE GMİS BAŞKANINA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
  ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİMİZ BÜYÜK MADENCİ YÜRÜYÜŞÜNÜN 26. YILDÖNÜMÜN